Hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định tại các Nghị định: số 06/2021/NĐ-CP, số 10/2021/NĐ-CP và số 15/2021/NĐ-CP

Thứ hai - 12/04/2021 20:53
Hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định tại các Nghị định: số 06/2021/NĐ-CP, số 10/2021/NĐ-CP và số 15/2021/NĐ-CP

     1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh (theo quy định tại khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP):
     a) Sở Xây dựng đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc lộ qua đô thị).
     b) Sở Giao thông vận tải đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (trừ dự án, công trình do Sở Xây dựng quản lý quy định tại điểm a khoản này).
     c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
     d) Sở Công Thương đối với dự án, công trình thuộc thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp (trừ dự án, công trình do Sở Xây dựng quản lý quy định tại điểm a khoản này).
     đ) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đối với các dự án, công trình được đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu công nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý (trừ các dự án do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư và các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước không được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư).
     2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng (tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương).
     3. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư được giao chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (cơ quan chủ trì thẩm định): Là cơ quan, tổ chức có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án và được người quyết định đầu tư giao nhiệm vụ chủ trì thẩm định. Người quyết định đầu tư được giao cơ quan chuyên môn về xây dựng làm cơ quan chủ trì thẩm định trong trường hợp có cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc.
     4. Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) gồm:
     - Dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo.
     - Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).
     - Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư).
     5. Công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng là các công trình được đầu tư xây dựng mới và các công trình được cải tạo, sửa chữa làm thay đổi quy mô, công suất, công năng, kết cấu chịu lực chính thuộc danh mục quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.
     6. Đối với dự án hỗn hợp gồm nhiều loại công trình khác nhau, thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh được xác định theo chuyên ngành quản lý nêu tại điểm 2 mục I đối với công năng phục vụ của công trình chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có nhiều công trình chính.
Trường hợp dự án có nhiều công trình cùng loại với nhiều cấp khác nhau, cơ quan thẩm định là cơ quan có trách nhiệm thẩm định công trình có cấp cao nhất của dự án.
     7. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo mục II Hướng dẫn.
     8. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở theo mục III Hướng dẫn.
     9. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo mục IV Hướng dẫn.
    10. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chuẩn bị dự án theo mục V Hướng dẫn.
    11. Xử lý chuyển tiếp: Thực hiện theo quy định tại Điều 110 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.
    Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung còn vướng mắc, thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh phản ảnh kịp thời về Sở Xây dựng để hướng dẫn giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng sẽ báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Tác giả bài viết: HT (ST)

Nguồn tin: Trang web Sở Xây dựng Bình Định:

 Từ khóa: NĐ 15/2021

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây